Soja u podunavlju – odlični uslovi za vodeću kulturu opštine Bač

Soja u podunavlju uzgaja se oko pola veka. Odlični agroekološki uslovi, nadprosečni prinosi i isplativost proizvodnje učinili su ovu biljku jednom od vodećih ratarskih kultura u opštini Bač.

Soja u našem ataru nije proizvodnja sa posebno dugom tradicijom. Nekoliko desetaka godina koliko se gaji u našoj opštini zaista je skromno prema hiljadgodišnjim tradicijama uzgoja. Poreklom iz Kine gde se uzgaja više od 3,500 godina, soja je jedan od najvažnijih izvora proteina za ljudsku i životinjsku ishranu.

Pojavivši se pomalo stidljivo sedamdesetih, osamdesetih se već izborila za svoje mesto u setvenoj strukturi naših kombinata i gazdinstava. Devedesete su donele pravi bum u rastu površina pod sojom u našim atarima. Razloga za to bilo je više, uglavnom ekonomskih i političkih.

Sankcije i ratovi devedesetih su dovele do niza problema kako u proizvodnji tako i u plasmanu kompletne poljoprivrede. Nedostatak repromatrijala i visoke cene onih teško ali ipak dostupnih, dovele su do redukovane obrade. Smanjenje ulaganja u obradu, repromaterijal a pogotovo azotnu prihranu i osnovno đubrenje najbolje je mogla „istrpeti“ proizvodnja soje.

Soja u podunavlju - zrela pred žetvu
Soja u podunavlju – zrela pred žetvu

Soja u podunavlju – agroekološki uslovi

U uslovima veoma redukovanih ulaganja, soja je davala iznad prosečne prinose. Na inače po kvalitetu zemljišta“šarenom“ području, sa dosta površina u nižoj klasi zemljišta, soja je davala odlične prinose. Razlog je upravo u specifičnim za soju veoma povoljnim agroekološkim uslovima podunavlja.

Scroll to Top