Prodaja silosa – prodaje se silos u Baču

Prodaja silosa sa pratećim objektima u Baču …

Kompleks silosa u okviru kojeg se nalazi mlin, pekara, podno skladište, doradni centar semenske robe i drugi prateći objekti, nalazi se u građevinskom reonu Bača na parcelama br. 1049/1 i 1050.

Parcele su infrastrukturno kompletno opremljene svim raspoloživim gradskim instalacijama: vodovod i kanalizacija, sopstveni trafo, pristupnim saobraćajnicama. Pored toga postoje i dva sopstvena bunara.

Predmetne parcele su u svojini 1/1 (doo ZK – Produkt i doo Gomazo). Na ove dve parcele pod objektima se nalazi 7.087 m2, zemljište uz zgrade 24.779 m2 i takozvana jaruga 2.002 m2, što ukupno iznosi 3 ha 38 ari i 68 m2. Svi objekti su uknjiženi u katastru nepokretnosti Bač.

Prodaja silosa, magacina, mlina i pekare

Kapaciteti:

1. Silosi:

  • Betonski silos kapacitet 5.400 t
  • Metalni silos kapacitet 11.000 t

Prva dva silosa su u upotrebi i celo vreme su korišćeni za skladištenje robe, dok Eko silos ima određenih tehničkih nedostataka i potrebna su značajna ulaganja.

prodaja silosa
prodaja silosa u Baču

Za smeštaj žitaraica postoje još dva objekta i to:

1a. Magacin semenske robe površine od 961 m2 u osnovi, s tim da ima prizemlje i još četiri sprata, tako da je ukupna površina 4805 m2. Nekada se tu prerađivalo preko 100 vagona semenske robe.

1b. Magacin – podno skladište ukupne površine od 1083 m2.

U skladištu semenske robe i podnom skladištu moguće je lagerovati preko 6.000 tona robe.

U svim skladišnim objektima moguće je lagerovati oko 22.000 tona robe.

Pored magacinskog prostora postoje i drugi značajniji objekti kao:

  • 1c. Teretna vaga 60 t
  • 1d. Sušara 500 t za 24 časa
  • 1e. Trafo stanica od 630 kw
  • 1f. Drugi prateći objekti koji opslužuju ove kapacitete

2. Mlin sa pekarom i magacinom za brašno

Mlin i pekara imaju u osnovi 755 m2, s tim što postoje još tri sprata, tako da je ukupna površina 3.020 m2. Mlin ne radi nekoliko godina, međutim moguće ga je pokrenuti za kratko vreme. Kapacitet mlina je 45 tona za 24 časa, ili oko 12-15.000 tona godišnje.

Pekara ima ukupan kapacitet od 360 vekni na čas. Pekara nije duže vreme u upotrebi. Sva oprema je u funkciji, međutim zbog nekorišćenja u dužem periodu potrebno je izvršiti određene radove na pokretanju proizvodnje i otklanjanju nedostataka.

Ovo su samo osnovne karakteristike postojećeg kompleksa. Za sve nejasnoće mogu se dobiti dodatne informacije od direktora preduzeća – vlasnika (upisati šta treba) na telefone… ili najaviti obilazak kompleksa koji se nudi u viđenom stanju.

Više fotografija o trenutnom izgledu objekata možete pogledati u galeriji fotgrafija.

Cena celokupnog kompleksa je predmet posebnog dogovora sa vlasnikom preduzeća.

Lokacija kompleksa je u blizini Željezničke stanice Bač.

Pogled sa satelita – screanshot mape je iz juna 24, mapa je ažurna – takođe ovogodišnja
Scroll to Top